A A
Gelijkwaardigheid

In onze samenleving zijn relaties gebaseerd op samenwerken. Ouder en kind werken samen, leerkracht en leerling werken samen, partners werken samen, werkgever en werknemer, therapeut en cliënt, zorgverzekeraar en verzekerde werken samen.
Analyseren we problemen in het samenwerken dan zijn ze terug te voeren op onze behoefte aan gelijkwaardigheid.
Het probleemoplossend vermogen van gelijkwaardigheid is groot. Gelijkwaardig voelen, denken en handelen sluit aan bij de tijdgeest. Gelijkwaardig leiding geven en gelijkwaardig leiding volgen, leren we uitsluitend in de ervaring.

 
Evian04
Marion Walraven-Raming

Oostermaasweg 30 
6226 VJ  Maastricht
 Route

tel:043-3633915 
 Contact